Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Thị Trấn Thanh Sơn, Phú Thọ

Thanh Sơn là một thị trấn thuộc huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam. Thị trấn Thanh Sơn có diện tích 4,15 km², dân số năm 1999 là 13.425 người, mật độ dân số đạt 3.235 người/km².

V? d?u trang