Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Thị trấn Thạnh Hóa, Long An

Thạnh Hóa là một thị trấn thuộc huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Thị trấn Thạnh Hóa được thành lập vào ngày 26 tháng 6 năm 1989 trên cơ sở tách 1.400 ha diện tích tự nhiên và 1.185 người của xã Thuỷ Đông cùng 2.667 nhân khẩu là cán bộ, công nhân viên và hộ phi nông nghiệp ở khu vực này.

V? d?u trang