Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Thị Trấn Tân Uyên, Lai Châu

Thị trấn Tân Uyên được thành lập năm 2008 trên cơ sở điều chỉnh toàn bộ 7.094,91 ha diện tích tự nhiên và 5.156 người của thị trấn Nông trường Than Uyên cùng với 2.567 người của xã Thân Thuộc.

V? d?u trang