Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Thị trấn Quảng Uyên, Cao Bằng

Quảng Uyên là một thị trấn thuộc huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng. Trên địa bàn thị trấn Quảng Uyên có miếu Bách Linh, ban đầu được làm bằng gỗ, đến năm Khải Định thứ sáu (1912) miếu được tu sửa và xây dựng hoàn toàn bằng gạch. Kiến trúc của miếu tương tự như những ngôi chùa ở vùng đồng bằng Bắc Bộ do tri châu lúc đó là người Thái Bình và đã đưa người từ miền xuôi lên xây dựng.

V? d?u trang