Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Thị trấn Phước Long, Bắc Ninh

Phước Long là một thị trấn thuộc huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Thị trấn Phước Long được chia thành 11 ấp: Hành Chính, Long Đức, Long Hải, Long Hậu, Long Hòa, Long Thành, Nội Ô, Phước Hòa A, Phước Hòa Tiền, Phước Thuận A, Phước Thuận I.

V? d?u trang