Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Thị trấn Phú Thái, Hải Dương

Phú Thái là thị trấn huyện lỵ của huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Thị trấn Phú Thái hiện nay phát triển từ một làng cổ mang tên Phú Thái, vào đầu thế kỷ 19 là xã Phú Thái, tổng Bất Náo, huyện Kim Thành, phủ Kinh Môn, trấn Hải Dương (sau đổi thành tỉnh Hải Dương vào năm 1831).

V? d?u trang