Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Thị Trấn Phong Châu, Phú Thọ

Phong Châu là thị trấn huyện lỵ của huyện huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Phần lớn địa bàn thị trấn Phong Châu trước đây là xã Phù Lỗ thuộc huyện Phù Ninh. Ngày 5 tháng 7 năm 1977, huyện Phù Ninh hợp nhất với huyện Lâm Thao thành huyện Phong Châu, xã Phù Lỗ thuộc huyện Phong Châu.

V? d?u trang