Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Thị trấn nông trường Thái Bình, Lạng Sơn

Nông trường Thái Bình là một thị trấn nông trường thuộc huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam. Thị trấn Nông trường Thái Bình có diện tích 11,62 km², dân số năm 1999 là 3.196 người, mật độ dân số đạt 275 người/km².

V? d?u trang