Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Thị trấn Nà Phặc, Bắc Cạn

Nà Phặc là một thị trấn thuộc huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn. Tuy nhiên, Nà Phặc không phải là huyện lỵ của huyện Ngân Sơn, các cơ quan của chính quyền huyện đóng tại xã Vân Tùng.

V? d?u trang