Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Thị trấn Mường Tè, Lai Châu

Thị trấn Mường Tè, cùng với hai xã bao quanh lân cận là Bum Tở và Bum Nưa, xưa đều có chung một tên gọi bản địa (thổ âm) là Mường Bẩm. ường Bẩm là thủ phủ của châu Lễ Tuyền phủ An Tây xứ Hưng Hóa Đại Việt (Việt Nam).

V? d?u trang