Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Thị trấn Ma Lâm, Bình Thuận

Ma Lâm là thị trấn huyện lỵ của huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Cư dân chủ yếu ở thị trấn là người Kinh và người Chăm. Người Kinh thường sống ở khu phố 1 và 2 còn người Chăm sống tập trung ở khu phố 3.

V? d?u trang