Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Thị trấn Kim Sơn, Nghệ An

Trải qua 30 năm, vượt qua nhiều khó khăn thách thức, với sự quan tâm giúp đỡ của cấp trên, sự đoàn kết nhất trí của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, đến nay thị trấn Kim Sơn (Quế Phong) đã đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực.

V? d?u trang