Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Thị trấn Hòa Thuận, Cao Bằng

Hòa Thuận là một thị trấn thuộc huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng. Các núi chính trên địa bàn thị trấn là núi Bó Kim, núi Bó Xẩng, núi Khung Giảo, núi Lủng Luông, núi Phia Cáy, núi Phia Khao. Ngoài dòng sông Bằng Giang chảy dọc theo chiều dài, thị trấn Hòa Thuận còn có suối Khuổi Lầu.

V? d?u trang