Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Thị trấn Hòa Bình, Bắc Ninh

Hòa Bình là một thị trấn thuộc huyện Hoà Bình, tỉnh Bạc Liêu. Thị trấn Hòa Bình được chia thành 8 ấp: Cái Tràm B, Chùa Phật, Láng Giài, Láng Giài A, Thị Trấn A, Thị Trấn AI, Thị Trấn B, Thị Trấn BI

V? d?u trang