Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Thi trấn Đồi Ngô, Bắc Giang

Đồi Ngô là thị trấn huyện lỵ của huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Phần lớn địa bàn thị trấn Đồi Ngô hiện nay trước đây là thị trấn Lục Nam và xã Tiên Hưng thuộc huyện Lục Nam.

V? d?u trang