Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Thị trấn Đầm Dơi, Cà Mau

Thị trấn Đầm Dơi nằm ở phía đông nam tỉnh Cà Mau, tên Đầm Dơi bắt nguồn cách gọi dân gian là "xứ đầm lầy có nhiều dơi đậu". Đầm Dơi nổi tiếng với sân chim Đầm Dơi, nơi cư trú của hàng vạn loại chim, phủ thờ Bác Hồ.

V? d?u trang