Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Thị trấn Chi Lăng, Lạng Sơn

Chi Lăng là một thị trấn thuộc huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam. Thị trấn Chi Lăng có diện tích 20,78 km², dân số năm 1999 là 5146 người, mật độ dân số đạt 248 người/km².

V? d?u trang