Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Thị trấn Cao Lộc, Lạng Sơn

Cao Lộc là một thị trấn thuộc huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Ngày 29 tháng 8 năm 1994, thành lập thị trấn Cao Lộc, thị trấn huyện lỵ huyện Cao Lộc trên cơ sở một phần diện tích và dân số của xã Hợp Thành.

V? d?u trang