Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Thị trấn Bình Gia, Lạng Sơn

Bình Gia là thị trấn huyện lỵ của huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. Địa bàn thị trấn Bình Gia hiện nay trước đây vốn là thị trấn Bình Gia, xã Tô Hiệu và một phần xã Hoàng Văn Thụ thuộc huyện Bình Gia.

V? d?u trang