Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Thị trấn Bảo Lạc, Cao Bằng

Bảo Lạc là một thị trấn thuộc huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Thị trấn Bảo Lạc có tuyến quốc lộ 34 nối với thị xã Cao Bằng và tỉnh Hà Giang, ngoài ra, tuyến tỉnh lộ 217 cũng đi qua địa bàn thị trấn. Sông Gâm chảy qua thị trấn theo hướng Đông Nam - Tây Bắc, sông Nhi A hợp lưu với sông Gâm trên địa phận thị trấn.

V? d?u trang