Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Thành Phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Thanh Hóa là thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Thanh Hóa, Bắc Trung Bộ, Việt Nam. Đây là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh Thanh Hóa.

V? d?u trang