Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Thành nhà Hồ, Thanh Hóa

Thành nhà Hồ là kinh đô nước Đại Ngu, nằm trên địa phận nay thuộc tỉnh Thanh Hóa. Đây là tòa thành kiên cố với kiến trúc độc đáo bằng đá có quy mô lớn hiếm hoi ở Việt Nam, có giá trị và độc đáo nhất, duy nhất còn lại ở tại Đông Nam Á và là một trong rất ít những thành lũy bằng đá còn lại trên thế giới.

V? d?u trang