Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Thành Cổ Loa Và Đền Thờ An Dương Vương, Hà Nội

Thành Cổ Loa Và Đền Thờ An Dương Vương là toà thành cổ vào bậc nhất Việt Nam được vua Thục An Dương Vương xây từ thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên để làm kinh đô nước Âu Lạc (tên nước Việt Nam thời đó). Nay thuộc huyện Ðông Anh, ngoại thành Hà Nội

V? d?u trang