Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Thành cổ Đồng Hới, Quảng Bình

Thành cổ Đồng Hới là một bộ phận nằm trong tổng thể các di tích lịch sử quân sự của Đồng Hới vào thời kỳ Trịnh - Nguyễn phân tranh, được xây dựng trên một vùng đất xung yếu của đường xuyên việt từ Bắc vào Nam.

V? d?u trang