Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Sông Nậm Nhé, Điện Biên

Nậm Nhé là một con sông thuộc lưu vực sông Đà, chảy ở huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên và huyện Nậm Nhùn tỉnh Lai Châu. Tên sông được dùng để đặt tên mường và sau đó là tên huyện.

V? d?u trang