Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Sông Đăkrong, Đắk Lắk

Sông Đăk KRông (tên khác: Sông Đăk NBun, Sông Đăk NĐrung) là một con sông đổ ra Sông Đắk Ki Na. Sông có chiều dài 32 km và diện tích lưu vực là 56 km². Sông Đăk KRông chảy qua các tỉnh Đăk Nông, Đăk Lăk.

V? d?u trang