Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Sân bay Kép, Bắc Giang

Sân bay Kép là một sân bay quân sự quan trọng thuộc tỉnh Bắc Giang của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong Chiến tranh Việt Nam và sau đó là của Việt Nam trong cuộc chiến tranh với Trung Quốc năm 1979.

V? d?u trang