Khách sạn, nhà nghỉ ở gần rừng Thông, Thanh Hóa

Rừng Thông là một thị trấn thuộc huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Thị trấn Rừng Thông được thành lập theo Quyết định số 49/QĐ-TCCB ngày 28 tháng 01 năm 1992 trên cơ sở một phần diện tích và dân số của các xã Đông Lĩnh, Đông Tân, Đông Xuân và Đông Tiến.

V? d?u trang