Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Rừng chiến khu D, Đồng Nai

Là một trong những căn cứ địa cách mạng lớn của miền Nam, Chiến khu Đ giữ vị trí chiến lược quan trọng trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Đây là một trong những “mật khu” căn cứ, là bàn đạp tấn công các mục tiêu của địch ở Sài Gòn và các tỉnh miền Đông Nam bộ.

V? d?u trang