Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Quận Đống Đa - Hồ Đống Đa, Hà Nội

Hồ Đống Đa (hoặc tên thật là Hồ Hoàng Châu) là một hồ lớn đặt tại quận Đống Đa, Hà Nội. Hồ Đống Đa được đặt qua cầu lớn nối vào trung tâm của quận Hoàn Kiếm, trước đó xưa được đổi tên là Hồ Hoàng Châu.

V? d?u trang