Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Quận 8 - Đại Lộ Nguyễn Văn Linh, TP Hồ Chí Minh

Đại Lộ Nguyễn Văn Linh này đóng vai trò quyết định trong việc huyển đổi phần lớn cư dân nông thôn sang cư dân thành thị. 21 phân khu chức năng được định hình và phát triển xoay quanh nó như: khu dân cư, trung tâm lưu thông hàng hoá, khu công nghệ cao, khu làng đại học…

V? d?u trang