Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Quận 4 - Bến Nhà Rồng / Cảng Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh

Bến Nhà Rồng, tên chính thức là Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, là tên gọi thông dụng để chỉ cụm di tích kiến trúc - bảo tàng nằm bên sông Sài Gòn, thuộc quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

V? d?u trang