Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Quận 1 - Nhà Thờ Đức Bà, TP Hồ Chí Minh

Nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn là nhà thờ chính tòa của Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, một trong những công trình kiến trúc độc đáo của Sài Gòn, điểm đến của du khách trong và ngoài nước, nét đặc trưng của du lịch Việt Nam.

V? d?u trang