Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Phu Xai Lai Leng, Nghệ An

Phu Xai Lai Leng là một ngọn núi trên dãy Trường Sơn Bắc. Ngọn núi có đỉnh cao 2720 mét và nằm trên biên giới giữa Việt Nam và Lào. Đây là một trong các đỉnh cao vượt trội, nghĩa là cao hơn so với địa hình xung quanh từ 1500 mét trở lên, tại Đông Nam Á.

V? d?u trang