Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Phủ Chủ tịch, Hà Nội

Phủ Chủ tịch tại Hà Nội, Việt Nam là nơi ở và làm việc của Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tòa nhà nằm trong khuôn viên của khu Phủ chủ tịch, gần lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

V? d?u trang