Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Phía nam huyện Nguyên Bình, Cao Bằng

Nguyên Bình là một huyện miền núi nằm ở phía Nam tỉnh Cao Bằng. Huyện Nguyên Bình có vườn quốc gia Phia Oắc - Phia Đén: cách trung tâm thị trấn Nguyên Bình khoảng 30 km, trải rộng trên địa bàn xã Thành Công, xã Phan Thanh, xã Quang Thành và thị trấn Tĩnh Túc.

V? d?u trang