Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Núi Ba Vì, Hà Nội

Núi Ba Vì còn gọi núi Tản Viên thuộc huyện Ba Vì (ngoại thành Hà Nội) là một trong những ngọn núi tổ của nước ta và là ngọn núi của tâm linh, nơi ngự trị muôn đời của Đức Thánh Tản Viên - Sơn Tinh, vị thần tối linh trong “Tứ bất tử” của tín ngưỡng dân gian Việt Nam.

V? d?u trang