Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Nhà Thờ Vĩnh Phú, Bình Thuận

Sau hiệp định Genève 20-7-1954 : trong lớp người di cư vào Nam, có một đoàn người đa số gốc giáo xứ Tân Yên, Nghệ An, trôi dạt đến bờ biển Thương Chánh (Phan Thiết)... Giáo xứ Vinh Phú hình thành tại đó, trong bối cảnh hoang mang của lịch sử. Cộng đoàn Vinh Phú quây quần dưới sự chăm sóc của cha Thái Quang Nhàn, chính xứ đầu tiên (1954).

V? d?u trang