Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Nhà thờ Thị Tính, Bình Dương

Giáo xứ Thị Tính, thuộc Giáo phận Sài Gòn, dưới sự cai quản của Cha Đông ( không rõ tên thánh và tên họ) được thành lập vào năm 1959, theo phong trào di dân về các khu dinh điền, giáo dân với con số khoảng 3000 người

V? d?u trang