Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Nhà thờ Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Nhà thờ Tam Đảo xây dựng theo kiến trúc kiểu Gothic, nổi trên nền rừng thông do người Pháp trồng, xanh ngắt trên sườn núi Nhà Thờ. Thánh đường im lìm soi bóng xuống thung lũng đầy những biệt thự, nhà nghỉ, hàng quán. Lúc bấy giờ thánh đường có một tu viện nơi khoảng 100 vị ẩn tu.

V? d?u trang