Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Nhà Thờ Mỹ Động, Hải Dương

Giáo xứ Mỹ Động được hình thành vào cuối thế kỷ 18 do các vị tiền bối từ vùng Nam Định di cư về đây, nơi mảnh đất linh thiêng này lập Giáo xứ với ngôi nhà thờ bằng gỗ mua lại của giáo họ Thuỷ Giang, Giáo xứ Liễu Dinh.

V? d?u trang