Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Nhà thờ Liễu Dinh, Hải Phòng

Giáo xứ Liễu Dinh là một Giáo xứ Công giáo toàn tòng thành lập rất sớm vào đầu thế kỷ XIX trên cơ sở Làng Liễu Dinh xưa. Giáo xứ được dâng kính Thánh Gioan Baotixita, đấng bảo trợ.

V? d?u trang