Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Nhà thờ Đạo Ngạn, Bắc Giang

Giáo họ nhà xứ Đạo Ngạn, thuộc xã Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang là một địa danh rất thuận lợi về giao thông thủy, bộ; có quốc lộ 1A và con đường sắt xuyên Việt, có chiếc cầu sắt vắt qua sông Như Nguyệt thật nên thơ!

V? d?u trang