Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Nhà Thờ Dakai, Bình Thuận

Giáo xứ Đakai cách thành phố Phan thiết 140 Km về phía tây, hình thành từ những đàn chiên tản lạc lẫn trong các nhóm nhập kinh tế mới, từ nhiều nơi trở về vùng triền núi hoang vu nầy vào nhưng thập niên 80 , 90. Lúc bấy giờ tín hữu phải đi qua các giáo xứ vùng Phương lâm giáo phận Xuân lộc, cách 10 km để tham dự thánh lễ.

V? d?u trang