Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Nhà thờ Cái Mơn, Bến Tre

Nhà thờ Cái Mơn tiên khởi vào năm 1702. Với mốc thời gian này, Cái Mơn được xem là nhà thờ cổ nhất xứ Nam Kỳ. Tuy nhiên đến đây, du khách không chỉ được ngắm nhà thờ cổ.

V? d?u trang