Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Nhà Rông KonKlor, Kon Tum

Nhà rông Kon K’lor mới được xây dựng lại ngay trên nền nhà rông cũ tại làng Kon Klor, P. Thắng Lợi, Kon Tum vào năm 2011. Nhà rông cũ bị các thiếu niên “say sỉn” đốt cháy vào năm 2010.

V? d?u trang