Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Nhà thờ Giáo xứ Toàn An, Hải Phòng

Giáo xứ An toàn nằm trên địa bàn huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng, cách khu du lịch bãi biển Đồ Sơn khoảng gần 10 km. Giáo xứ được thành lập vào đầu thế kỉ XIX. Lúc đó, mọi người đã nhận thánh An-tôn làm Bổn mạng và tên của giáo xứ bắt nguồn và mang ý nghĩa theo tên của vị thánh Bổn mạng này: An-tôn và An toàn. Hiện, giáo xứ có khoảng 1000 nhân danh.

V? d?u trang