Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Nà Cà, Đồng Phúc, Bắc Cạn

Đồng Phúc là một xã thuộc huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. Trên địa phận xã Đồng Phúc có nhiều suối lớn nhỏ, có thể kể đến như: Khuổi Not, Lũng Pẹt, Ta Lang, Khuổi Lũng Phẩy, Khuổi Co, ngòi Lèng, Khuổi Phảng.

V? d?u trang