Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Mộ cố Tổng Bí Thư Trần Phú, Hà Tĩnh

Khu di tích cố Tổng Bí thư Trần Phú được công nhận là khu di tích lịch sử văn hoá quốc gia ngày 11/6/1992, nhưng tại đây, các hoạt động về bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị của di tích đã có từ năm 1977.

V? d?u trang