Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Lò Gò - Xa Mát, Tây Ninh

Vườn quốc gia Lò Gò Xa Mát nằm trên địa phận bốn xã: Tân Lập, Tân Bình, Hòa Hiệp và một phần trên xã Thạnh Tây thuộc huyện Tân Biên của tỉnh Tây Ninh, cách thị xã Tây Ninh khoảng 30 km về phía Tây Bắc.

V? d?u trang